Monday, 16 April 2012

Sakit Bersalin


Manusia hanya mampu menahan sehingga 45 del (unit) kesakitan. Tetapi semasa melahirkan bayi, seorang ibu merasai sehingga 57 del (unit) kesakitan. Ini sama dengan mematahkan 20 tulang secara serentak. 

Sayangi lah ibu kita yang telah melahirkan dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang.

No comments:

Post a Comment