Thursday, 5 January 2012

TEKNIK-TEKNIK MEMBUAT NOTA

BERIKUT disenaraikan teknik atau susun cara atau pusingan pembelajaran yang boleh diamalkan . Ia boleh diubahsuai mengikut kesesuaian pelajar masing-masing :

1. Pilih satu tajuk dan baca nota .

2. Faham kandungan secara umum untuk menentukan fakta atau pokok persoalan .3. Baca dan garis fakta .

4. Baca dan cuba fahamkan kaitan antara fakta yang digariskan dengan nota asal .

5. Keluarkan fakta dan salin pada kertas lain .

6. Faham fakta dan kaitannya dengan keseluruhan fakta daripada tajuk itu .

7. Susun fakta ( jika perlu )

8. Cuba tulis semula fakta-fakta tanpa melihat fakta-fakta yang telah ditulis dahulu .

9. Bandingkan apa yang kamu tulis .

10. Ulang hingga kamu puas hati .

11. Ulang membaca fakta , jika ada masa.

12. Simpan dengan baik untuk tujuan ulang kaji .

13. Mulakan tajuk baru dan lakukan proses no. 1 hingga no. 12, sehingga habis kesemua tajuk dalam sukatan pelajaran.    ANDA BOLEH MENGGUNAKAN AYAT SENDIRI SUPAYA MUDAH DIFAHAMI

No comments:

Post a Comment